Nyheder fra Nykøbing Sj

2 °
Let overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Nykøbing Sj og omegn

Job tilbydes:
Pædagogisk Ressourcekonsulent
PPR i Odsherred søger Pædagogisk Ressourcekonsulent Vi søger dig, der har lyst til at udvikle, samarbejde og understøtte læringsmiljøet på skolerne i Odsherred kommune. I Odsherred Kommune er det politisk besluttet at investere midler til ansættelse af ekstra hænder, der kan understøtte lærere og pædagoger i inkluderende pædagogisk praksis og yde støtte i vores skoleklasser til konkrete indsatser. Det betyder at der skal ansættes 6 pædagogiske ressourcemedarbejdere til vores folkeskoler, som med deres faglige viden og kunnen kan bidrage til et stærkt børne- og læringsfællesskab på vores folkeskoler og udvikle inkluderende praksisser. I PPR skal vi udvide med endnu en ressourcekonsulent som sammen med en kollega skal samarbejde med ressourcemedarbejdere og AKT på skolerne og opbygge et stærkt fagligt netværk. Det faglige netværk på tværs af skoler og afdelinger er en ny indsats som skal sikre høj faglighed, kvalitet, fælles kurser og sparring på tværs. De 2 ressourcekonsulenter i PPR kommer til at spille en væsentlig rolle i opbygningen og udviklingen af netværket. Som ressourcekonsulent i PPR skal du: Samarbejde med lærere og pædagoger om at udvikle en pædagogisk praksis, der fremmer en inkluderende undervisning Kunne iværksætte klasseinterventionsforløb som fx Co-teaching Udvikle og understøtte arbejdet med mellemformer Intervenere ”Hands on pædagogik” Kunne anvende Den Professionelle Lærings Cirkel som arbejdsform i sparringssituationer Medvirke ved udarbejdelse og igangsættelse af handleplaner og være med til at sikre dialog om praksis i læringsfællesskaberne Sikre at elever i særligt udsatte positioner følges tæt med dynamiske handleplaner og interventioner Være tovholder Koordinere indsatser med AKT og ledelse Du vil blive en del af en PPR med en stor faglighed, et godt arbejdsmiljø og en høj grad af frihed til selv at tilrettelægge dine arbejdsopgaver. PPR har ansat 9 psykologer, 4 tale/høre konsulenter, 1 ressourcekonsulent og 2 administrative medarbejdere. Vi forstiller os, at du er uddannet lærer med relevant efteruddannelse fx cand.pæd.psyk eller andet, samt at du har interesse og viden om konsultativt arbejde, børnefællesskaber samt kendskab til didaktiske og pædagogiske interventioner. For yderligere information er du velkommen til at kontakte ressourcekonsulent Annika Vang tlf. 29999617 eller PPR leder Lene Johansson tlf. 20677282. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 11.4 2023 kl. 12.00. Vi holder ansættelsessamtaler i uge 17, og du vil blive ansat fra d. 1.6 2023. Løn er efter gældende overenskomst. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer.
Odsherred Kommune
Indrykket 15. marts på JobNet
Job tilbydes:
Koordinerende Sundhedsrådgiver
Brænder du for at arbejde i det sundhedsfremmende og forebyggende felt, og kan du se dig selv være med til at skabe en ny stilling som brobygger mellem Sundhedsindsatse og Arbejdsmarkedsområdet? Så er vi en dynamisk afdeling, der lige står og mangler dig, som Koordinerende Sundhedsrådgiver til vores nyetablerede Sundhedsrådgivning i Odsherred Kommune. Sundhedsrådgivningen er en sammenlægning af sundhedsindsatser under Sundhedsloven §119 og Job-rehabiliteringsindsatser, med det formål at styrke koordineringen og skabe mere sammenhængende borgerforløb på tværs af Sundhed- og Arbejdsmarkedsindsats. Målet er at øge fokus på sundhed i beskæftigelsesindsatsen og på beskæftigelse i sundhedsindsatsen. Om Sundhedsrådgivningen Sundhedsrådgivningen er organisatorisk placeret i Sundhedsafdelingen under fagcenter Omsorg og Sundhed. Vi arbejder med folkesundhed og sundhedstilbud primært til aldersgruppen 18+. Afdelingen har forskellige funktionsområder: Livsstil- og Kronikerforløb, Forebyggende hjemmebesøg, Kontinens- og Kompressionsklinikken, Specialiseret voksentandpleje, Genoptræning, Hjerneskade- og Sundhedskoordinering og udvikling. Afdelingen består af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, klinikassistent, psykolog og medarbejdere med akademisk uddannelsesbaggrund/efteruddannelse. Sundhedsafdelingen har et tæt samarbejde, hvor videndeling, erfaringsudveksling, sparring, fleksibilitet og arbejdsglæde er vigtige værdier, og vi lægger vægt på, at relationen til borgerne er imødekommende, anerkendende og inddragende. Du får en koordinerende rolle for den nyetablerede Sundhedsrådgivning, som skal varetage de nuværende sundhedstilbud (§119) til borgere, der har eller er i risiko for at udvikle hjerte- kar sygdomme, overvægt, diabetes, KOL, kræft, kroniske rygsmerter mv., samt rygestopforløb. Yderligere varetages en række indsatser for sygemeldte borgere med angst, stress, smerte, depression, hjernerystelse, og beskæftigelsesrettet træning. Som led i etableringen af Sundhedsrådgivningen styrkes samarbejdet med arbejdsmarkedsområdet yderligere omkring sundhedsscreening af borgere. Her skal en afklarende sundhedssamtale være en central metode til at afklare borgernes sundhedstilstand for at kunne matche rette sundhedstilbud til borgerne. Formålet er at styrke borgenes mestring af egen sundhed og trivsel, og tilknytning til arbejdsmarked- og uddannelsesområdet. Dine primære ansvarsområder og opgaver: Bidrage til at bygge bro mellem Sundhedsafdelingen og Jobcentret Håndtere henvisninger og bidrage til at sikre ”det rette match” mellem borgernes behov og sundhedstilbud i kommunen Afholde afklarende og individuelle sundhedssamtaler med borgere Henvise borgere til aktuelle sundhedsindsatser og tilbud i og uden for kommunen Understøtte og koordinere det tværfaglige samarbejde omkring borgerne Være sparringspartner for sagsbehandlerne i jobcentret der har behov for øget viden på sundhedsområdet Løbende holde dig ajour ang. faglige anbefalinger og bidrage til at sikre, at indsatsen på området følger disse. Bidrage til og understøtte evaluering og registreringspraksis, som sikrer at indsatserne i enheden løbende monitoreres Yderligere kan der forekomme andre opgaver afhængig af dine kompetencer, erfaring og interesser. Hvad forventer vi af dig? Som Koordinerende Sundhedsrådgiver forventes det, at du har lyst til at engagere dig i udviklingen af den forebyggende og tværfaglige sundhedsindsats i Odsherred Kommune. Derudover har vi følgende forventninger til din kompetenceprofil – hvor du: Har en sundhedsfaglig uddannelse (fx som sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut) suppleret med relevant efter/videreuddannelse fx inden for psykologi eller psykiatri. Har stor interesse i at bygge bro mellem jobcentret og sundhedsområdet, og dermed bidrage til at højne sundheden og trivslen blandt borgerne, og styrke deres mestring af eget liv og tilknytning til job/ uddannelse. Har erfaring med tværfagligt samarbejde Har erfaring med sundhedsrådgivning/vejledning og gerne med at afholde afklarende og individuelle sundhedssamtaler Har stærke relationskompetencer. Er i stand til at motivere til forandring, holde fast og holde ved Formår at arbejde både selvstændigt og i teams, og at navigere i en kompleks organisation Har mod på at indgå i en nyetableret funktion og at være med til at udvikle denne Arbejder systematisk og har lyst til at være med til at skabe struktur i et nyetableret team i samarbejde med kollegaerne i teamet Har erfaring med/flair for data og evalueringsarbejde Er idérig og har mod på at være med til at finde nye løsninger, og dermed til at skabe endnu mere sundhed i Odsherred. En god kollega, der er med til at skabe trivsel og arbejdsglæde, og som løfter det fælles ansvar og opgaver i en travl hverdag Engageret, empatisk og motiverende – med let til smil og humor, og et glimt i øjet Vi tilbyder Et selvstændigt og alsidigt arbejde i en visionær sundhedsafdeling En variereret arbejdsdag med tværfagligt samarbejde og dygtige engagerede kolleger En arbejdsplads med en bred vifte af sundhedstilbud til borgere i alle aldersgrupper Et arbejde, hvor du har stor frihed til at bringe din faglighed i spil Det faglige niveau i Sundhedsafdelingen er højt, omgangstonen er uformel og arbejdsopgaverne løses ofte i tæt samarbejde med de øvrige kollegaer i huset, ledere og samarbejdspartnere. Vi er ambitiøse og hverdagen kan indimellem være hektisk. Det er imidlertid vigtigt for os, at der er plads til vidensdeling, samt faglig og personlig udvikling. Det er også vigtigt for os, at der er plads til gode grin og omgangsformen er åben, glad, imødekommende, humoristisk og positiv. Praktiske forhold Stillingen er på 30-35 timer ugentligt, og du har reference til Leder af Sundhedsafdelingen, Helle Oldrup Jensen - i det daglige også til teamleder Mai Holst. Din daglige arbejdsplads er primært på Sundhedscentret i Nykøbing Sj. – men du vil hyppigt også have opgaver, som varetages i Center for Social og Arbejdsmarked, som er beliggende på Rådhuset i Højby. Yderligere, så kan der forekomme opgaver på andre matrikler i forbindelse med afvikling af forløb, undervisning mm. Læs mere om Sundhedscentrets tilbud på Odsherred kommune/sundhedscenter Odsherred og Odsherred kommunes Sundhedspolitik ”Sammen om Sundhed – Odsherred i bevægelse”, som i årene frem sætter retningen for sundhedsarbejdet i kommunen. Du kan læse Sundhedspolitikken HER Er stillingen lige dig, så send os din ansøgning hurtigst muligt, men senest den 21. marts 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12 og 13. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2023 og løn i henhold til gældende overenskomst mellem KL og gældende overenskomst. Yderligere information om stillingen fås ved henvendelse til Afdelingsleder Helle Oldrup Jensen på tlf. 22 70 08 19 (også udenfor alm. Arbejdstid), på mail: heoje@odsherred.dk eller til teamleder Mai Holst på tlf. 23 35 20 47 Brænder du for at skabe Danmarks bedste Sundhedsrådgivning - så venter vi på og glæder os til at høre lige præcis fra dig - Så tøv ikke med at ringe til os eller sende din ansøgning afsted!
Odsherred Kommune
Indrykket 20. marts på JobNet
Job tilbydes:
Dagplejer
Starten er vigtig, dagplejen er rigtig…… Dagplejen i Nykøbing søger barselsvikar Nu har du muligheden for at afprøve om jobbet som dagplejer kunne være noget for dig. Vi søger en barselsvikar fra d.1.6.23 og ca. et års tid frem. Har du lyst til en glædesfyldt arbejdsdag med små børn i alderen 0 til 3 år i et nærværende og omsorgsrettet arbejde, er dagplejejobbet måske lige noget for dig. Du ansættes til at passe 4-5 børn i alderen 0-3 år. Du har mulighed for at arbejde i dit eget hjem, såfremt hjemmet godkendes af dagplejekontoret eller du kan arbejde sammen med en anden dagplejer i en allerede etableret stordagpleje i Nykøbing, hvor I tilsammen passer op til 10 børn i alderen 0-3 år. Stillingen er på 48 timer ugentligt. Hvad kræver det af dig: At du er et rummeligt menneske, der kan skabe omsorg og nærvær i relationen til børnene At du er positiv og anerkendende i din tilgang til andre mennesker At du er moden og ansvarlig At du kan arbejde professionelt og selvstændigt At du kan se det enkelte barns behov og planlægge din praksis ud fra det At du er indstillet på et godt, åbent og fleksibelt samarbejde med børn, forældre, kolleger og dagplejepædagoger Du har en naturlig evne til at omgås børn og til at få et godt og tillidsfuldt forhold til dem. Det falder dig også naturligt at give børnene det nærvær, den omsorg, tryghed og inspiration, de skal have for at trives og udvikle sig. Du er god til at samarbejde. Du vil gerne udvikle dig og lære noget nyt, og du reflekterer gerne over din egen adfærd og dine handlinger. Du har humor, god energi og magiske kreative evner, som de helt små børn syntes er sjovt og udviklende. Vi tilbyder: Et spændende og afvekslende arbejde En arbejdsplads med mulighed for personlig og faglig udvikling. Legetøj og inventar til børnene En arbejdsplads hvor vi har det godt med hinanden. Du er ikke alene. Du får fagligt dygtige, kompetente og loyale kolleger, som du samarbejder med i legestue og i andre sammenhænge på tværs af dagplejeteams. Du vil også få professionel vejledning og sparring fra uddannede og engagerede dagplejepædagoger, både hjemme og i legestuen. Du er velkommen til at få besøg af to dagplejepædagoger og få sparring på din indretning, inden du vælger at søge stillingen. Vi er gode til at se løsninger. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst/ FOA. Der gøres opmærksom på, at der ved ansættelse indhentes børneattest. Nærmere oplysning kan fås på hjemmesiden www.odsherred.dk/dagplejen.
Odsherred Kommune
Indrykket 17. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk