Nyheder fra Nykøbing Sj

5 °
Jævnlig regn
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Nykøbing Sj og omegn

Job tilbydes:
Næstkommanderende for Frømandskorpset
”Jeg søger Frømandskorpsets nye næstkommanderende - har du erfaring inden for specialoperationsmiljøet, kan du skabe gode samarbejdsrelationer og korpsånd, kan du inddrage din operative erfaring i din rådgivning, kan du bringe din helhedsforståelse for specialoperationer og Forsvaret i spil i din sparring med mig? Så er du måske min nye næstkommanderende.” Citat: Chefen for Frømandskorpset. Som næstkommanderende indgår du i Frømandskorpsets ledelsesgruppe, og er chefens stedfortræder i såvel dagligdagen - i relation til driften af en niveau III enhed - som i det operative ved indsættelse af en Special Operations Maritime Task Group.Du får en alsidig og spændende hverdag i et operativt fokuseret miljø, hvor du blandt andet vil være det ledelsesmæssige omdrejningspunkt i forhold til de operative, forvaltnings- og driftsmæssige områder, og du vil dermed få gode muligheder for personlig udvikling. Om osFrømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted nord for Holbæk i Kongsøre Skov ved Isefjordens kyst. Vi har et unikt fællesskab med en stærk faglig dedikation, loyalitet og ærlighed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar samt en række statslige og civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevandt på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner i internationalt såvel som nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau i alle elementer – til gavn for Danmark. Frømandskorpset er en selvstændig niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen. Om stillingenSom næstkommanderende for Frømandskorpset bliver du ansvarlig for en lang række operative, forvaltnings- og ledelsesmæssige områder.Du vil indgå i Frømandskorpsets ledelse, hvor du i det daglige vil være i tæt dialog og sparring med chefen og korpsbefalingsmanden omkring operative opgaver, større uddannelsesaktiviteter og den daglig drift. Du vil have det direkte ledelsesansvar for Chef Operationsafdeling og Chef Operationsstøtteafdeling, som begge er M331 stillinger. Der ud over omfatter opgaverne blandt andet: • Stedfortræder for Chef Frømandskorpset.• Rådgivning i forhold til prioritering af Frømandskorpsets opgaver.• Lede og fordele Frømandskorpsets ressourcer jf. chefens direktiv og guidance.• Overordnet ansvarlig for Frømandskorpsets niveau III myndighedsforpligtigelser herunder opgaver i forhold til personel, materiel, økonomi, etablissement, rejser og arbejdstid.• Ansvarlig for stabens samlede opgaveløsning, herunder støtte staben i planlægning af styrkeindsættelse og styrkeproduktion samt foretage uddannelseskontrol.• Opdatering og udarbejdelse af Frømandskorpsets bestemmelsesgrundlag.• Deltagelse i møder og arbejdsgrupper med foresatte, sideordnede, eksterne og internationale myndigheder.• Ad hoc sagsbehandling.Endvidere er du taktisk chef for Frømandskorpsets Special Operations Maritime Task Group, såfremt chefen ikke selv varetager denne rolle i forbindelse med en indsættelse.Dine arbejdstider kan skifte fra uge til uge, og du skal forvente, at jobbet som næstkommanderende i perioder vil kræve lange arbejdsdage, udsendelse til internationale operationer, øvelsesaktivitet og tjenesterejser. Samtidigt giver tjenesten som næstkommanderende også en høj grad af frihed til at planlægge arbejdsopgaver således, at både tjenesten og familielivet kan tilgodeses.Om digDu er en erfaren orlogskaptajn eller major (M331) med relevante akademiske og operative forudsætninger, herunder gerne med erfaring fra stabstjeneste ved en niveau I eller II myndighed. Vi ser ligeledes gerne, at du har operativ erfaring fra specialoperationsmiljøet.Du har helhedsforståelse i forhold til opgaveløsningen i rammen af Forsvarets Ledelses- og Værdigrundlag. Du er ansvarsbevidst, struktureret, løsningsorienteret og selvmotiveret. Du fremmer godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender proaktivt i opgaveløsningen, og du har fokus på udviklingen af såvel egne som dine medarbejderes kompetencer. Du er analytisk stærk og evner at jonglere mellem skiftende roller og opgaver samtidig med, at du skaber struktur herunder sætter de nødvendige rammer og mål, samt holder et højt professionelt niveau i opgaveløsningen.Som person er du initiativrig, kvalitetsbevidst og motiverende. Du trives med høj kompleksitet og mangeartede opgaver i en til tider meget omskiftelig hverdag. Du skaber relationer og kommunikerer direkte og præcist. Du forstår at være en medspiller og deltager på alle niveauer. Du fremstår som et eksempel til efterfølgelse, idet du samtidig formår at holde den nødvendige distance og tilpasse ledelsesstilen efter, hvad situationen kræver.Du har anlæg for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk, og du fremstår som en stærk formidler med gennemslagskraft.Du kan håndtere udfordrende opgaver i alsidige miljøer, og du kan arbejde under stort pres og til tider med korte tidsfrister. Du er fleksibel i forhold til arbejdstider og omstillingsparat i forhold til arbejdsopgaver. AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Frømandskorpset på tlf.: +45 7285 6601 eller e-mail: fkp-ch@mil.dk Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.Ansøgningsfristen er den 19. februar 2023 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8 og 9. Stillingen er til besættelse den 1. april 2023 eller snarest mulig derefter.Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.OM FRØMANDSKORPSETVi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
Marinestation Kongsøre
Indrykket 25. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk