Bliv en del af Siriusparkens og Thorshøjs udviklingsrejse

Profilbillede
dato

Vi vokser og søger derfor nye kollegaer til Siriusparkens og Thorshøjs rejse, til at blive et endnu bedre sted at bo og arbejde.

Vi søger på vegne af vores tværfaglige sammensatte personalegruppe, samt Siriusparkens og Thorshøjs fantastiske og helt unikke borgere, nysgerrige og fagligt velfunderede kollegaer der har lyst til at komme med på vores rejse, hvor den faglige retning er sat og hvor vi sammen skaber de mange veje derhen.

Vi forstiller os at du kan være nyuddannet eller erfaren -Socialpædagog, PAUér, SSAér, SSHér, psykomotorisk terapeut / ergoterapeut, eller at du på anden måde har relevante kompetencer og eller kvalifikationer som du vil kunne sætte i spil sammen med os.

På Siriusparken og Thorshøj vil vi spille hinanden gode, samtidig med at vi tør udfordrer hinandens synspunkter, så vi derved sikrer den faglige retning og tilgang til den enkelte borger. På samme måde hjælper vi også hinanden på tværs og løfter derved de mange opgaver sammen. Vi varetager udover den daglige drift, med alt hvad dette indebærer, også hver især de opgaver som vi er bedst til, og skaber derigennem plads til faglig udvikling samt kompetent varetagelse af særlige ansvarsområder.

Som ansat på Siriusparken og Thorshøj vil du blive en del af en arbejdsplads i rivende udvikling, hvor vi sammen er gået på opdagelse i hvordan vi sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om den enkelte borger. I år har vi bl.a. taget hul på neuropædagogiske kompetencedage suppleret med neuropædagogisk sagssupervision.

Arbejdet byder udover samvær og aktiviteter som bål, ture ud af huset, musik, banko mv. på tværs af Siriusparken og Thorshøj, også på intenst og nærværende samvær med borgere, hvor størstedelen har et omfattende behov for støtte til at opretholde balancen i deres nervesystem. I praksis indebærer dette, at man som medarbejder kan bevare roen og agere professionelt, selv i pressede situationer i mødet med den enkelte borger. Borgerne på Siriusparken har behov for at kunne spejle sig i medarbejderens nervesystem, for derigennem at kunne opretholde eller genetablere ro og balance. Det betyder at du som medarbejder skal være god til at arbejde struktureret og skabe den nødvendige forudsigelighed og tryghed, ligesom du forventes at kunne agere fagligt, i mødet med borgere der har andre normer end dine egne.

Ønskeseddel:

  • Relevant erfaring med målgruppen herunder også helhedspleje
  • Viden om og gerne erfaring med low arousal samt neuropædagogik og psykologi
  • Viden om eller gerne erfaring med TTT. IKT eller andre nonverbale kommunikationsformer
  • Er i stand til at observere og reflektere over egen og andres praksis
  • Fagligt kan dokumentere målarbejde, observationer samt praksis

Hvis du mod forventning, ikke kan indfri alle ovenstående ønsker, men på sigt har et ønske herom, vil vi alligevel opfordrer dig til at sende en ansøgning– da vi i så fald gerne vil berige dig med vores viden og invitere dig med ombord på vores udviklingsrejse.

Du vil ved ansættelse blive tilknyttet en mentor, der de første tre måneder vil sikre dig introduktion til arbejdspladsen og deraf medvirke til, at du opnår relevant viden om dine arbejdsopgaver. Du vil ligeledes modtage intro i både dag & aftentjeneste, så du derigennem opnår et kendskab til den enkelte borger, samt relevante arbejdsgange.

Siriusparken er et botilbud for 30 voksne borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og godkendt til en målgruppe med udviklingshæmninger, demens, multipel funktionsnedsættelse, kommunikationsnedsættelse og medfødt hjerneskade. Vi har 30 boliger, der er opdelt i 5 bo-enheder med 6 lejligheder omkring fællesarealer. Thorshøj tilbyder aktivitet- og samværstilbud for blandt andet Siriusparkens målgruppe.

Hvis du er blevet nysgerrig og har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte:

Teamleder Christine Walentin Skøtt på 41390802 (ferie i uge 30 & 31)

Eller teamleder Jimmy Sørensen på 41390803 (ferie i uge 27,28 & 29)

Timetal: 37 timer ugentligt, medmindre andet aftales, i skiftende tjeneste samt hver anden weekend.

Ledige stillinger 2.

Stillingerne forventes besat snarest muligt.

Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst samt efter principperne om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist 1 august kl. 12.00.

Kandidater som vi gerne vil invitere til en uddybende samtale, indkaldes løbende.

Siriusparken er en del af Odsherred Kommune. Siriusparken ligger i skønne Nykøbing Sjælland. Der er 30 min fra Holbæk, 45 min fra Roskilde og en time fra København.

Om Odsherred: Odsherred er et attraktivt sted at arbejde og bo. Som arbejdsplads vægter kommunen, at medarbejderne oplever fleksibilitet og medbestemmelse i hverdagen. Odsherred Kommune har gennem flere år haft fokus på at udvikle arbejdspladsen til et sted, der både giver faglige udfordringer og spiller godt sammen med livet uden for jobbet. Stillinger i Odsherred Kommune er som udgangspunkt på fuld tid med mulighed for tilpasning til ansøgeres ønske.


Læs mere om Odsherred Kommune på www.odsherred.dk og www.visitodsherred.dk.

Odsherred Kommune har røgfri arbejdstid.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odsherred Kommune, Nyvej, 4573 Højby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6079744

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet