Efterretningsbefalingsmand til Frømandskorpset

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du en person der trives med et højt tempo, stor faglighed og med at skabe struktur i en foranderlig hverdag, så er stillingen som efterretningsbefalingsmand ved Frømandskorpset lige dig.


Om os

Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og via luften.

Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi.
Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

Om stillingen

Verden og trusselsbilledet ændrer sig hurtigt. Derfor er det centralt at du kan lære at begå dig i et dynamisk og udfordrende miljø, hvor vi konstant søger at være foran vores modstandere, hvilket kræver en høj omstillingsparathed.

Du vil, sammen med resten af teamet, være med til at indhente og analysere data og information for at generere vitale efterretninger til at understøtte den operative planlægning og indsættelse af Frømandskorpset i specialoperationer.

Du vil herudover være med til at rådgive om efterretningsmæssige forhold ofte i samarbejde med andre nationer samt tjenester. Du vil derfor skulle repræsentere efterretningssektionen nationalt og internationalt.

Du vil, som efterretningsbefalingsmand, indgå i en lang række forskellige opgaver, i samarbejde med flere forskellige teams, med henblik på at understøtte Frømandskorpsets samlede virke. Derfor er det essentielt at bestride evnen til hurtigt at kunne tilpasse sig et teams unikke dynamikker, da du kan få til opgave at skabe bedre forudsætninger for det enkelte teams opgaveløsninger, enten ved at lave efterretnings- og analysearbejde for det enkelte team, eller i særlige tilfælde, kunne gå med på jorden med henblik på at skabe bedre forudsætninger for effektiv efterretningsindhentning.

Af konkrete arbejdsområder i S2 sektionen kan blandt andet nævnes:
- Exploitation af indsamlede data,
- Behandling af geospeciale data (GEO/GIS),
- Drone og UAV-støtte,
- Open Source Intelligence,
- Operationsplanlægning,
- Konceptudfærdigelser,
- Databehandling,
- SOP-skrivning,
- Deltagelse på messer og konferencer,
- Samarbejdsmøder med eksterne partnere,
- Udvikling og afprøvning af nye teknologier m.m.


Om dig

Vi ser gerne at du har erfaring inden for efterretningsområdet- alternativt har du en solid operativ baggrund. Det vigtigste for os er dog at din og Frømandskorpsets profil passer sammen. Derfor vil din personlighed og din profil, betyder mere end at du har alle de rette kompetencer, når du ansøger.

Grundet den meget brede berøringsflade som Frømandskorpset har – nationalt som internationalt, herunder taktisk, operativt som strategisk, er det centralt at du kan begå dig på alle niveauer, herunder at du kan indgå konstruktivt i dialoger med personel med højt specialiseret baggrund.

Med henblik på at klargøre dig til stillingen, vil der med din ansættelse, følge en uddannelsesplan for at indkøre dig i specialoperationsmiljøet, samt alle de specialer som stillingen kræver.

Du skal derfor forventes at indgå i kursusaktivitet ved blandt andet NATO Special Operations University i Belgien, samt ved andre relevante kursus steder i ind- og udland. Derfor skal du forvente en del rejseaktivitet, særligt det første års tid, som led i din egen uddannelse.

For at kunne indgå effektivt i vores team, er det nødvendigt, at du som person er loyal, ærlig og ansvarsfuld. Du kommer til at tilbringe mange timer sammen med sektionen og i rammen af Frømandskorpset som helhed - af og til på trænge kår og ofte under tidspres. Derfor er det, at kunne arbejde under pres og samtidig være en del af et team, en absolut nødvendig forudsætning for dit virke og trivsel i Frømandskorpset.

Da en stor del af vores arbejde foregår i rammen af det internationale miljø, er det en forudsætning af du kan formulere dig solidt i tale og på skrift, på både dansk og engelsk, og trives godt i et internationalt miljø.

Frømandskorpsets krav til dig kan måske lyde som høje, men til gengæld bliver du en del af et solidt og unikt stærkt fællesskab, på en spændende og lærerig arbejdsplads, hvor du har er stor personlig indflydelse på organisationen og opgaveløsningerne.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos KN M.P. Thomsen på FKP-S2011@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. maj 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke med hjemsted i Kongsøre ved Isefjordens vestlige kyst.
Vi har et unikt fællesskab der bygger på stor diversitet blandt personellet og som er kendetegnet ved åbenhed, loyalitet, kreativitet og stærk faglig dedikation. Dette er afsættet for et innovativt, inddragende og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.
Frømandskorpset er en enhed der lægger stor vægt på dedikation, professionalisme og samarbejde da vi tror på: ”Styrke gennem fælles indsats.”
Vi vægter balancen mellem familie- og arbejdsliv under hensyntagen til et til tider højt arbejdstempo, hvor tjenestetider i perioder kan forventes at være fleksible.
Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en niveau III myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Marinestation Kongsøre, Grønlandsvej , 4500 Nykøbing Sj

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998801

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet