Familieafdelingen søger to familiebehandlere

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Odsherred Kommunes familieafdeling søger 2 nye Familiebehandlere

 • Vil du være med til at gøre en forskel for børn, unge og deres familier i Odsherred Kommune?

Familieafdelingen i Odsherred kommune er i rivende udvikling! En ny afdelingsstruktur har været afsættet for en spændende omstillingsproces med stort fokus på øget samarbejde med myndighed og udvikling af vores interne indsatser. Vi mangler dig, der vil med på rejsen som Familiebehandler i vores dygtige udførerenhed.

I vores støtte- og behandlerteam varetager vi rådgivning, vejledning, støtte- og behandlingsindsatser jf. BL §30 og §32, fx familiebehandling, kontaktpersonsopgaver, gruppetilbud, terapeutiske forløb, praktisk pædagogisk støtte, samværsopgaver mv.

Vi har aktuelt 20 dygtige medarbejdere samlet under én leder.

Vores opgaver er mange og brede – og derfor har vores nuværende medarbejdere også mange forskellige kompetencer. Vi er ret vilde med at kunne noget forskelligt og gør os umage med at matche den enkeltes kompetencer med den enkelte udviklingsopgave.

Vi samles dog om et afsæt i en helhedsorienteret og systemisk forståelsesramme med et blik for hele barnet, den unge og familiens livssituation. Vi stiler altid mod at skabe udvikling og at både barn/ung og familie skal blive i stand til at mestre deres egne livsomstændigheder.

Dine arbejdsopgaver kan fx være:

 • Forældresamtaler, vejledning og rådgivning
 • Familiebehandling – primært i hjemmet
 • At arbejde med relationer, mønstre og kommunikation i familien
 • Støtte familien i forbindelse med hjemgivelse af et anbragt barn
 • Formidling af viden, tilgange og redskaber i forhold til barnets diagnose
 • Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
 • Kontaktpersonsarbejde
 • Indgå i samværsordninger
 • Akutte indsatser i familier med højt bekymringsniveau/alternativ til anbringelse
 • At praksisomsætte og arbejde med besluttede udviklingsmål
 • At indgå i udvikling af Familie- og Ungeindsatsens tilbud – herunder indgå i prøvehandlinger
 • Dokumentation i form af journalisering og statusskrivelser
 • Tværfagligt samarbejde internt i Familie- og Ungeindsatsen, samt med socialrådgivere, sundhedsplejersker, PPR, rusmiddelcenter, skoler, daginstitutioner, psykiatri, m.fl.

Vores målgruppeproblematikker er brede og fagligt kendskab til/erfaring med en eller flere af følgende vægtes derfor i din ansøgning:

 • Angst
 • Konflikter
 • Skilsmisse
 • Skolevægring
 • Traumer
 • Psykisk mistrivsel
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Selvskade
 • Overgreb
 • Spiseforstyrrelser
 • Kønsidentitet
 • Autisme
 • ADHD

Fremhæv gerne i din ansøgning hvilke typer af opgaver og målgrupper du har specifik kompetence, erfaring og viden om. Vi forventer ikke, at alle kan det hele, men søger dig, der er en stjerne på netop dit faglige felt.

Vi leder efter dig, der:

 • Har relevant grunduddannelse som fx socialpædagog, socialrådgiver eller psykolog – meget gerne med terapeutisk overbygning.
 • Har teoretisk/metodisk viden og erfaring i forskellige pædagogiske og terapeutiske tilgange
 • Har specifik erfaring med et eller flere af vores målgruppeområder og opgaver – og gerne viden og erfaring med autismespektrumforstyrrelser.
 • Kan arbejde selvstændigt med en høj faglig etik og med et udviklings- og ressourceorienteret udgangspunkt
 • Er tryg ved at bede om sparring fra andre, hvis du er i tvivl om, hvad der skal til i den konkrete situation
 • Trives i at træde ind i en udviklingstid, hvor nye indsatser, teams og arbejdsgange skal udvikles
 • Bidrager til et positivt og energisk arbejdsmiljø med fokus på udvikling
 • Har kørekort

Vi tilbyder:

 • Spændende og afvekslende arbejdsopgaver
 • En medarbejdergruppe og ledelse med fokus på faglig udvikling
 • En dialogbaseret og inddragende ledelse
 • Ekstern supervision, intern sparring med ledelse og dygtige kollegaer
 • Fast tilknytning til mindre sparrings- og supervisionsgruppe
 • Mulighed for at tilrettelægge din arbejdstid inden for vores flekstidsaftale
 • En arbejdsplads, der vægter fagligheden, hylder fællesskabet, har fokus på trivslen og holder af et godt grin
 • Åbent kontormiljø med flyverpladser og mulighed for kollegial sparring i løbet af hverdagen
 • Odsherred Kommune er en røgfri arbejdsplads

Løn- og ansættelsesvilkår:

Vi har lokaler i både Hørve og Nykøbing Sj. og opgaver på begge adresser vil forekomme ligesom mange opgaver vil skulle forventes at varetages i familiernes hjem. Kørekort er derfor påkrævet.

Du skal være indstillet på at være fleksibel i din planlægning af tid og indimellem afvige/ændre på dine timer, hvis der opstår en akut situation, som kræver dette. Du skal ligeledes være indstillet på, at nogle af dine opgaver indimellem kan kræve aftenarbejde. Du vil som udgangspunkt være selvtilrettelæggende af din tid.

De 2 ledige stillinger er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse hurtigst muligt dog senest d. 1. september 2024. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

Som led i ansættelsesprocessen indhenter vi referencer samt børne- og straffeattest.

Ansøgningsfrist er d. 14. juni 2024 kl.12.00 og samtaler afholdes d. 21. juni 2024

Spørgsmål er meget velkommen, og du kan kontakte:

Leder Ole Therkildsen Tlf.: 25221935
TR Tina Schødts Tlf.: 22231629
AMR Janie Nelveg Tlf.: 29457551

Vi glæder os til at høre fra dig.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Odsherred Kommune, Nyvej, 4573 Højby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6049363

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet