Frømandskorpset søger chef til Combat Support afdelingen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Er du en naturlig leder, der motiveres af høj faglighed? Og kan du lede og samarbejde med specialister på alle niveauer?
Så kan du være vores nye kollega, til en spændende stilling i Frømandskorpset.

Du får en alsidig og spændende hverdag i et operativt fokuseret miljø, hvor du blandt meget andet vil bidrage til udviklingen af fremtidens maritime specialoperationer.


Om os

Frømandskorpset er Danmarks Maritime Specialoperationsstyrke med hjemsted nord for Holbæk i Kongsøre Skov ved Isefjordens kyst.

Vi har et unikt fællesskab med en stærk faglig dedikation, som tager afsæt i professionalisme, loyalitet og ærlighed. Dette er grundlaget for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og via luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner i international såvel som national regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau i alle elementer – til gavn for Danmark.


Om stillingen

Som chef for Combat Support bliver du en del af en meget dedikeret og alsidig afdeling, som uddanner og opstiller specialister til at gennemføre og understøtte frømandskorpsets opgaver. Du refererer direkte til chefen for Frømandskorpset og bliver dermed del af en ledelsesgruppe, som søger at optimere opgaveløsningen for at skabe de bedste rammer for specialoperationer nu og i fremtiden.

Frømandskorpsets Combat Support Squadrons øvrige ledelse består af en erfaren chefsergent, som du vil få et tæt ledelsessamarbejde med.
Enheden består derudover af fem forskellige sektioner med hver sit operative speciale.

Som leder af Combat Support vil du, i samarbejde med staben, bidrage til styrkeproduktion ved Combat Support inklusiv uddannelsesaktiviteter, øvelsesplanlægning og uddannelseskontrol. Du vil indgå i projektorganisationer for opbygning af fremtidens Maritime Specialoperationer, og i sammenhæng hermed rådgive ledelsen om udvikling og fremdrift i relation til implementering af de maritime mobilitetskapaciteter.

Egen- og videreuddannelse er en del af vores arbejdsliv, og der lægges meget stor vægt på, at du kan gennemføre dette som et led i tjenesten.

Arbejdstider kan skifte fra uge til uge, og der vil i perioder være lange arbejdsdage, øvelsesaktivitet og tjenesterejser.

Jobbet giver en høj grad af frihed under ansvar til at planlægge arbejdsopgaver således, at både tjenesten og familielivet kan tilgodeses.


Om dig

Den ideelle kandidat besidder følgende kompetencer:
- Du er en motiverende og inkluderende leder, der forstår at udøve situationsbestemt ledelse.
- Du kan udstikke en retning og samtidigt tilsikre et stort manøvrerum for dine medarbejdere.
- Du er som leder synlig og tilstedeværende i hverdagen.
- Du er fleksibel i tanke og handling og kan tilpasse processer og ressourcer, når forudsætningerne ændres.
- Du tilstræber at skabe optimale forudsætninger for en fornuftig balance mellem arbejde og privatliv for dit personale og dig selv.

Vi forestiller os at, du er kaptajnløjtnant/kaptajn (M321/322) og vi lægger vægt på, at du er en erfaren og motiveret leder med et stort drive.

Alternativt er du erfaren premierløjtnant, og dermed klar til udnævnelse til M321, og har allerede gennemført relevante videreuddannelseskurser (f.eks. sea-power, sagsbehandling og forvaltningsjura, bataljons- og brigademodul/føringskursus) eller tilsvarende.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har en maritim baggrund og har erfaring fra specialoperationsmiljøet. Vi lægger dog størst vægt på, at du har forståelsen for og evnen til at anvende dine ledelsesværktøjer i dit daglige virke.

Du er analytisk stærk og formulerer dig godt i tale såvel som på skrift, og du evner at inddrage input fra fagspecialister i sagsbehandlingen og planlægningen af opgaver.

Du har mod på at arbejde med en kompleks opgaveportefølje på tværs af Frømandskorpsets organisation i koordination med nationale og internationale samarbejdspartnere.


Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i xxxxxxxxxxxxxxxxxx, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Frømandskorpset ved orlogskaptajn Klaus Hjorth på telefon: +45 7285 6602 eller på e-mail: FKP-NKA@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 18. juni 2023. Ansættelsessamtalerne forventes at blive gennemført løbende. Ansættelse pr. 1. august 2023 eller efter aftale.


Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret (CTS) og være i stand til at opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Dit faste tjenestested vil være Kongsøre.

OM FRØMANDSKORPSET - Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Marinestation Kongsøre, Grønlandsvej 14, 4500 Nykøbing Sj

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183461&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841878

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet