Marinestation Kongsøre: Rådighedsstilling - Frømandskorpset søger stabsofficer til operationssektionen (S3)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du en helhedsorienteret, struktureret og analytisk stærk person, der søger udfordringer i specialoperationsmiljøet? Trives du med et højt tempo, stor faglighed og med at skabe orden i kaos, så er stillingen som operativ stabsofficer ved Frømandskorpset måske dig.

Om os

Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre/Odsherred ved Isefjordens vestlige kyst.

Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og via luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperations-kommandoen.

Frømandskorpsets stab består af 8 sektioner med knap 30 medarbejdere.

Den operative afdeling i Frømandskorpset stab, består af chefen for operationsafdelingen (CHOPS), en Efterretningssektion (S2), en Operationssektion (S3), en Planlægningssektion (S5) og en Træningssektion (S7).

Operationssektionen (S3) samt Planlægningssektionen (S5) består af seks faste officerer, to operationsbefalingsmænd, en marinespecialist samt én reserveofficer. S3/5 varetager planlægning forud for indsættelser samt virket i Frømandskorpset taktiske operations cen-ter (TOC), under indsættelser, hvor opgaver moniteres.

Om stillingen

Som reservist i Forsvaret bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Forsvarets mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du vil indgå i planlægning af Frømandskorpsets operationer nationalt såvel som internationalt, og med afsæt i din bagrund vil dine primære opgaver bestå i at rådgive om kulturelle aspekter som en del af en operation.

Blandt flere specifikke opgaver kan nævnes:
• Operativ planlægning.
• Rådgivning om kultureller aspekter i en given indsættelse.
• Støtte med øvrige opgaver, f.eks. støtte til militærassistance opgaver, nationalt såvel som internationalt.
• Undervisning samt støtte til kursusafholdelse i rammen af militærassistance nationalt såvel som internationalt.
• Forberede og afholde kulturbriefinger for Frømandskorpsets personel forud for indsættelser.

Om dig

Du er kaptajnløjtnant / kaptajn, eller premierløjtnant der er vurderet egnet til udnævnelse, gerne med baggrund som sprogofficer, men er ikke et krav.

Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer inden for en kulturrådgivning.

Du er helheds- og løsningsorienteret. Du har gode samarbejdsevner, og formår at opbygge tætte og konstruktive samarbejdsrelationer med såvel interne som eksterne kollegaer i Specialoperationskommandoen og Forsvaret.

Som reserveofficer i Frømandskorspet forventes det, at du deltager i større aktiviteter i rammen af Frømandskorpsets opgaver, herunder kan deltage i internationale engagementer.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingen, er du velkommen til at kontakte chef S3 orlogskaptajn Anders W. Kjelgaard på mail: FKP-S301@FIIN.dk eller på telefon 30 62 23 59.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023, der gennemføres samtaler løbende og ansættelser vil eksekveres i umiddelbar forlængelse af samtaler.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Marinestation Kongsøre, Grønlandsvej 14, 4500 Nykøbing Sj

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=185703&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5908933

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet