Midt- og Vestsjællands Politi: Seneste nyt fra Nykøbing Sj - onsdag den 28. oktober

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Profilbillede
Ninna Jalog nj@vores-mediehus.dk

Nykøbing Sj er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Drejervej, Store Merløse

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Samsøvej, Køge

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen


Færdselsuheld – Klosterengen / Kong Valdemars Vej, Roskilde

Kl. 09.59 var det sket et sammenstød mellem en bilist og en cyklist i rundkørslen. Det viste sig, at en 17-årig kvindelig cyklist fra Roskilde var kørt ad Klosterengen mod vest og videre ind i rundkørslen. Da hun nåede Kong Valdemars Vejs udmunding i rundkørslen, blev hun påkørt på sin højre side af en personbil, der var blevet ført af en 20-årig kvinde fra Greve ad Kong Valdemars Vej mod sydøst. Cyklisten slap fra påkørslen med diverse knubs, og politiet optog rapport om uheldet ud fra en mistanke om, at en overtrædelse af vigepligtsreglerne kan være en årsag til uheldet.

Spyttet i ansigtet af anden bilist – Lyngvej, Køge

Kl. 10.14 fik politiet en anmeldelse fra en 31-årig mandlig bilist fra Ishøj, som oplyste, at han kl. ca. 10.10 efter en uenighed i trafikken havde diskuteret gennem en åben bilrude med føreren af en anden bil. Til sidst havde den mandlige modpart spyttet anmelderen i ansigtet og var kørt fra stedet. Efter en opbremsning på motorvejen i forbindelse med et andet køretøjs frakørsel derfra var en bilist tilsyneladende blevet ophidset over anmelderens adfærd i trafikken. Anmelderen oplyste, at han lidt senere var standset for rødt lys i krydset Lyngvej / Tranholmsvej, hvor den utilfredse bilist havde henvendt sig, så de havde talt sammen gennem et nedrullet sidevindue, inden modparten spyttede og straks efter kørte derfra i en bil. Politiet har nu registreret anmelderens henvendelse som en anmeldelse om vold, hvor politiet forsøger at få identificeret den 50-55-årige mandlige modpart i sagen ud fra bl.a. anmelderens oplysninger om hans køretøj.

Politiet i Køge hører gerne fra andre bilister eller vidner, der bemærkede de to mænds diskussion i lyskrydset Lyngvej / Tranholmsvej / Stensbjergvej kl. ca. 10.10. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Narkokørsel – Nykøbingvej, Snertinge – Kalundborg

Kl. 12.15 anholdt og sigtede politiet en 32-årig mand fra Føllenslev for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. En narkometertest indikerede, at den 32-årige var påvirket af kokain under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev herefter løsladt. Han hører nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.

Narkobilist uden førerret, men med kniv og peberspray – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 15.07 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 37-årig mand fra Glostrup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad motorvejen i nordgående retning omkring afkørsel 29 Greve S. Den 37-årige havde ikke noget kørekort, så han blev også sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. Ved visitation af ham i forbindelse med anholdelsen fandt politiet ham i besiddelse af både en ulovlig kniv og en peberspray, hvorefter politiet ransagede bilen og fandt yderligere en ulovlig kniv. Disse fund medførte også en sigtelse for overtrædelse af kniv- og våbenlovgivningen, inden den 37-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og derefter blev løsladt. Han hører nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret, og sagerne mod ham skal afgøres.

Voldelig spritbilist – Vesterbro, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 17.25 anholdt og sigtede politiet en 28-årig mand fra Højby Sj. for spirituskørsel i en personbil. I forbindelse med anholdelsen blev den 28-årige pludselig udadreagerende, så politiet så sig nødsaget til at anvende peberspray for at få ham pacificeret og lagt på jorden. Herunder lykkedes det ham at sparke en politiassistent over benet, så sigtelserne mod den 28-årige kom også til at omfatte straffelovens bestemmelser om vold mod politiet. Den 28-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og blev efterfølgende anbragt i detentionen, indtil politiet omkring kl. ca. 23.00 vurderede, at han kunne tage vare på sig uden at skade andre. Politiassistenten blev undersøgt på en skadestue, og den 28-årige kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret, og sagerne skal afgøres.

Glat kørebane – Boesdalsvej, Rødvig Stevns – Stevns

Kl. 18.23 bad det lokale redningsberedskab om assistance fra politiet til trafikregulering i forbindelse med en opgave om rengøring af kørebanen. En bus havde tabt 100-200 liter dieselolie, som brandvæsnet foretog det fornødne for at få samlet op og forhindre en glat kørebane. Der var tale om en længere strækning, så politiet assisterede med trafikregulering frem til kl. ca. 19.10. Oliespildet skyldtes ikke noget strafbart forhold, så politiet foretog sig ikke yderligere i sagen end trafikregulering.

Truende mand i supermarked – Udbyvej, Udby, Holbæk

Kl. 19.34 anmeldte personalet i et supermarked, at en mandlig kunde, som var uønsket som kunde i butikken, nu igen havde indfundet som kunde for at handle. Han havde i øvrigt medbragt en hund helt ind i supermarkedet, hvilket personalet påtalte i forbindelse med et forsøg på at bortvise ham. Herunder opstod der en diskussion mellem personalet og den uønskede mand, hvorunder han truede en 17-årig mandlig medarbejder på livet. Ved politiets ankomst til stedet var manden og hunden forsvundet fra butikken, men politiet fandt frem til hans opholdssted i et nærliggende sommerhusområde. Her fik politiet kontakt til en 58-årig mand fra Sakskøbing, der indledningsvist blev sigtet for trusler på livet over for medarbejderen i supermarkedet. Da politibetjentene ved henvendelsen kunne fornemme en kraftig lugt af hash, oplyste den 58-årige, at han netop havde røget noget hash. Ved en ransagning fandt politiet efterfølgende knap 98 gram hash, så den 58-årige blev også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Han vil senere høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne.

Færdselsuheld / spirituskørsel / kørsel i frakendelsestiden – Holbækmotorvejen, Roskilde

Kl. 21.48 rykkede ambulance- og redningspersonale samt politiet ud til et færdselsuheld på motorvejen i det østgående spor ved afkørsel 11 Roskilde SØ, idet en personbil var stødt sammen med en lastbil. Uheldsstedet blev under redningsarbejdet afspærret med to skiltevognen, medens en 49-årig mandlig passager i en personbil blev frigjort. Han blev efterfølgende bragt til skadestuen til undersøgelse og behandling for mulige skader i hovedet og skulderen. Føreren af personbilen var en 41-årig mand fra Taastrup, som var uskadt, men dog spirituspåvirket, så han blev sigtet for spirituskørsel og anholdt. Han var endvidere i forvejen frakendt kørekortet frem til 2028 på grund af spirituskørsel, så han blev også sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. Uheldet skete, da den 41-årige førte personbilen i østlig retning i anden vognbane. Han vil foretage et hurtigt vognbaneskift til højre ved motorvejsfrakørslen ind mellem en forankørende lastbil med tilkoblet sættevogn og en bagvedkørende bus. Under vognbaneskiftet mistede han kontrollen over bilen, der snurrede rundt, inden den med sin højre side ramte sættevognen. Herved skete der skade på personbilen og bilens tag i den side, hvor passageren sad. Der skete ikke noget med den 40-årige mandlige lastbilchauffør, og den bagvedkørende bus nåede at undvige uheldet. Den 41-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Afspærringen på motorvejen blev ophævet kl. ca. 23.00. Ejeren af den forulykkede personbil kan også forvente at høre nærmere fra politiet, idet ejeren har overladt føringen af bilen til en person, som ikke lovligt kunne føre bilen.

Narkobilist med narko i bilen – Ringstedgade, Roskilde

Kl. 00.30 anholdt og sigtede politiet en 27-årig kvinde fra Roskilde for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Hun blev efter en narkometertest mistænkt for at være påvirket af bl.a. amfetamin, så politiet foretog også en ransagning af bilen. Herunder fandt politiet knap 11 gram amfetamin og 80 ml GHB, og disse fund gav politiet anledning til også at foretage en ransagning af kvindens bolig. Her fandt politiet yderligere to ecstasy-piller, så hun også blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Den 27-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod hende skal afgøres.

Denne artikel er skrevet af Ninna Jalog og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Flere artikler