Nyt fra Nykøbing Sj i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Nykøbing Sj er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Københavnsvej, Roskilde

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Hovedgaden, Gadstrup
Stenlandsvænget, Vindinge, Roskilde
Hovedgaden, Gadstrup
Lundemosen, Greve
Elmevej, Herfølge
Havremarken, Vindinge, Roskilde

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Munkholmvej, Tjebberup, Holbæk
Bækparken, Havdrup
Knevelsvej, Holbæk
Munkholmvej, Holbæk
Blommevænge, Køge (2 anmeldelser)


Færdselsuheld – Egebjergvej, Abildøre, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 08.47 fik politiet via alarm 112 melding om, at to biler var stødt sammen på Egebjergvej lidt syd for Egebjerg, så redningspersonale var sendt til uheldsstedet.

På uheldsstedet traf politiet redningspersonale fra to ambulancer, en akutbil og det lokale brandvæsen i færd med at tilse og hjælpe især de to førere af de to personbiler, der var involveret i uheldet.

En lægehelikopter ankom også til uheldsstedet og fløj efterfølgende en 37-årig mand fra Vig til Rigshospitalets traumecenter, efter han var blevet frigjort fra sin beskadigede personbil. En 28-årig mandlig passager i bilen var kommet ud uden at være kommet til skade som følge af uheldet.

En 25-årig kvinde fra Nykøbing Sj. blev reddet ud af sin personbil og i en ambulance bragt til sygehuset i Holbæk, hvor hun blev indlagt til behandling for indre kvæstelser som følge af sammenstødet. Et barn i hendes bil blev også bragt til skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Politiet fik klarlagt, at den kvindelige bilist i sin personbil var kørt ad Egebjergvej i sydlig retning og af ukendte årsager formentlig var kommet lidt for langt mod venstre på en lige vejstrækning, så der skete et sammenstød med en personbil, som den mandlige part førte i nordlig retning.

Beskadigelser på venstre del af fronten på mandens bil havde besværliggjort redningen af ham, da han skulle reddes ud af bilen.

Politiet fik rutinemæssigt udtaget en blodprøve af den kvindelige bilist for at få kontrolleret, hvorvidt hun kunne være påvirket af enten alkohol eller narkotika under kørslen. Det vil analyseerklæringerne fra de udtagne blodprøve give svaret på senere.

Den 37-årige blev indlagt på Rigshospitalet til behandling for knoglebrud i benene, men meldes i stabil tilstand og uden for livsfare.

Politiet var færdige på uheldsstedet kl. ca. 11.00, hvor trafikken kunne normaliseres ad Egebjergvej.

Hurtig bilist – Blakledsvej, Vester Såby, Hvalsø – Lejre

Tirsdag formiddag var færdselspolitiet igen på plads på Blakledsvej ved Vester Såby for at måle trafikanternes hastighed på en vejstrækning, der er beliggende i tættere bebygget område og derfor med højst tilladte hastighed på 50 km/t.

Kl. 10.03 blev en 59-årig kvinde fra Fårevejle St. målt til at køre mindst 84 km/t i sin personbil, så hun blev efterfølgende sigtet for den hastighedsovertrædelse. Hun kan således ud over en bøde også forvente en påstand om betinget frakendelse af kørekortet samt betaling af et bidrag på 500 kr. til Offerfonden i forbindelse med den forventede afgørelse i sagen.

To færdselsuheld med lastbiler – Jernbanegade, Roskilde

Inden for godt en time måtte politiet rykke ud for at undersøge omstændighederne nærmere, efter lastbiler var blevet involveret i påkørsel af forskellige genstande i Jernbanegade i den centrale del af Roskilde. På vejen var der diverse vejarbejde, som formentlig besværliggjorde større køretøjers færdsel i området.

Kl. 10.05 bemærkede et opmærksomt vidne, at en lastbil med tilkoblet påhængsvogn havde ramt en lygtepæl ud for togstationen, men var fortsat sin kørsel videre ad Jernbanegade i vestlig retning.

Med baggrund i vidnets oplysninger fik politiet identificeret lastbilen og dens fører, som viste sig at være en 45-årig mand fra Brøndby Strand.

Kl. 11.09 var den igen gal i Jernbanegade ved Hersegade, hvor en lastbil med tilkoblet sættevogn i krydset Hersegade – Jernbanegade havde påkørt en lyssignalstander i forbindelse med et venstresving ad Jernbanegade mod øst, så lastbilen og sættevognen havde sat sig fast. Det betød kortvarigt trafikale problemer ad bl.a. Jernbanegade.

Føreren var en 48-årig kvinde fra Herfølge, som dog lykkedes med at få lastbilvogntoget fri og væk fra krydset. Lyssignalstanderen havde fået blotlagt nogle ledninger, så Roskilde Kommune blev straks underrettet om skaderne.

Politiet registrerede i begge tilfælde blot omstændighederne og identiteten på skadevolderne.

Færdselsuheld – Greve Strandvej / Hastings Alle, Greve

Kl. 14.21 var en 28-årig mand fra Sverige i sin svenske personbil kørt med lav hastighed ad Hastings Alle mod sydøst frem til krydset ved Greve Strandvej. Her fortsatte han ud på Greve Strandvej, men blev ved fremkørslen ramt på venstre forskærm af en 19-årig mand fra København SV. Han kørte på cykel med lav hastighed ad Greve Strandvej i sydvestlig retning og landede på bilens motorhjelm som følge af påkørslen.

Ambulancepersonale tilså cyklisten, som var sluppet uden behandlingskrævende skader. Politiet optog dog rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsregler kunne være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Nykøbingvej / Rugskovvej / Kragerupgårdsvej, Ørslev, Ruds-Vedby - Kalundborg

Kl. 14.59 rykkede politiet ud til et sammenstød mellem en bus og en personbil krydset Nykøbingvej-Rugskovvej-Kragerupgårdsvej.

Det viste sig, at en 67-årig mandlig buschauffør som fører af en rutebus var kørt ad Rugskovvej frem til krydset ved Nykøbingvej, hvor han ville fortsætte ligeud ad Kragerupgårdsvej mod vest.

I forbindelse med passage af Nykøbingvej blev bussen påkørt på sin højre side af en personbil, som en 28-årig mand fra Dianalund førte ad Nykøbingvej mod syd.

Begge køretøjer fik skader som følge af sammenstødet, men ingen af de to førere pådrog sig behandlingskrævende skader.

Politiet optog rapport om uheldet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt. Kl. ca. 16.45 var de implicerede køretøjer blevet nødflyttet fra uheldsstedet.

Lov om euforiserende stoffer – Jørgen Bachs Plads, Greve

Kl. 16.25 blev en politipatrulje prajet af en borger, der ville henlede politiets opmærksomhed på en gruppe unge, der var forsamlet bag svømmehallen. Borgerens mistanke var, at en eller flere af de unge var på stedet for at sælge narkotika.

Politiet traf i området ca. 15 personer, og blandt disse fandt politiet en 16-årig ung mand fra Greve i besiddelse af seks poser med i alt godt 10 gram hash samt et mindre kontantbeløb. Pengene stammede ifølge politiets opfattelse fra hashsalg, hvorfor de blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Den 16-årige fik i forbindelse med sigtelsen også beslaglagt hashen som bevis i sagen. Efterfølgende underrettede politiet både den 16-åriges værge og de sociale myndigheder om sagen.

Ingen af de øvrige kontrollerede i gruppen blev sigtet for noget ulovligt.

Færdselsuheld – Rugbjerg Alle / Sct. Jørgensbjerg, Kalundborg

Kl. 17.28 fik politiet en melding om, at en bil i regnvejret var kørt ind i et hus i svinget mellem Rugbjerg Alle og Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg.

Det viste sig, at en 20-årig mand fra Kalundborg som fører af en personbil ad Rugbjerg Alle mod syd formentlig på grund af regnvejret og den derfor glatte kørebane var fortsat ligeud i venstrekurven ved Sct. Jørgensbjerg, så han havde påkørt husmuren på et hus på Sct. Jørgensbjerg.

Hverken den 20-årige fører eller tilstedeværende beboere i det påkørte hus pådrog sig fysiske skader, men beboerne var noget chokerede.

Det lokale redningsberedskab var også på uheldsstedet og vurderede, at der ikke var nogen risiko for, at husmuren ville styrte sammen efter påkørslen.

Politiet registrerede blot parterne og omstændighederne ved uheldet.

Butikstyveri – Over Bølgen, Greve

Kl. 17.34 fik politiet en anmeldelse fra centervagter i indkøbscentret Waves om, at to udenlandske mænd var tilbageholdt som mistænkt for at have stjålet tøj fra fortovsudstillingen i centret.

Politiet fik de to tilbageholdte identificeret som en 33-årig mand fra Rumænien samt en 36-årig mand fra Søborg, men med oprindelse også i Rumænien.

De to kunne mistænkes for i fællesskab at have stjålet sportstøj fra udstillingsvarer ved en sportsforretning i indkøbscentret. På vej væk fra centret blev de to tilbageholdt af centervagterne og efterfølgende overdraget til politiet, der anholdt begge i forbindelse med en sigtelse for butikstyveri.

De to anholdte blev afhørt til en sag om tyveri af varer til en samlet værdi af godt 7.000 kr., og den ældste sigtede blev løsladt efter afhøringen, så han kan forvente at høre nærmere om sagens afgørelse senere.

Den 33-årige sigtede rumæner havde ikke nogen fast tilknytning til Danmark, hvorfor han også fik afgjort sin sag straks med en bøde, men forblev efterfølgende i politiets varetægt. Hans sag skal nu forelægges Hjemrejsestyrelsen til afgørelse af, hvorvidt han skal udvises af Danmark med et indrejseforbud.

Mand med utryghedsskabende adfærd – Nytorv, Kalundborg

Kl. 18.38 fik politiet en anmeldelse om en mand, der under sin jakke tilsyneladende var i besiddelse af et håndskydevåben, som manden havde placeret i bukselinningen. Manden befandt i området ved Nytorv og var gået ind i et supermarked.

Politiet rykkede med baggrund i disse oplysninger ud med flere køretøjer, hvis personale under fornøden sikkerhed ønskede at få kontakt til den mistænkte mand.

En mand, der havde et indgående kendskab til den mistænkte, kom politiet til undsætning og fik kontakt til manden inde i supermarkedet, så den mistænkte stille og rolig kom ud til politiet.

Der var tale om en spirituspåvirket, 41-årig mand fra Kalundborg, der var i besiddelse af en hardballpistol, som han ifølge lovgivningen kunne være i lovlig besiddelse af.

Den 41-årige fik efter en kort tilbageholdelse lov til at gå, og politiet vil nu kigge nærmere på mandens adfærd i Kalundborg by for at kunne afgøre, hvorvidt der måtte være grundlag for at kunne sigte ham for noget i forhold til besiddelsen af hardballpistolen.

Hurtigtkørende knallert – Mosede Landevej, Karlslunde – Greve

Kl. 20.15 fik færdselspolitiet standset en knallert, hvis fører kom kørende ad en sti ved Karlslunde S-station og ud til Mosede Landevej.

Føreren af knallerten var en 17-årig ung mand fra Greve, der fik hastigheden på sin lille 30-knallert målt på politiets rullefelt. Hastighedsmålingen afslørede en tophastighed på 78 km/t, så den 17-årige blev sigtet for den overtrædelse af færdselslovgivningen.

Den 17-årige kan nu ud over en bøde også forvente en påstand om en betinget frakendelse af kørekortet til at føre lille 30-knallert. Hans værge er blevet underrettet om sagen mod ham.

Spirituskørsel – Køgevej, Roskilde

Kl. 23.44 sigtede politiet en 45-årig mand fra Roskilde for spirituskørsel i den personbil, som var fører af ad Køgevej i Roskilde by. Alkometertesten havde givet politiet grundlag for at mistænke ham for at være mere påvirket af alkohol end tilladt.

Den 45-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkokørsel uden førerret / knivloven mv. – Mullerupvej, Mullerup, Slagelse – Kalundborg

Kl. 02.20 standsede politiet rutinemæssigt en personbil, der blev ført ad Mullerupvej i Mullerup, med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og en passager i bilen.

Føreren var en 30-årig mand fra Slagelse, som ikke havde noget kørekort og derfor ikke måtte være fører af personbilen. Desuden afslørede en narkometertest, at han kunne være påvirket af narkotika under kørslen.

Politiet sigtede føreren for de to overtrædelse af færdselsloven, og den 30-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse efterfølgende udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Passageren i bilen var en 28-årig mand fra Kalundborg, som var i besiddelse af en kniv med et ca. seks cm langt blad. Da han ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål med at besidde kniven, blev han sigtet for overtrædelse af knivloven og fik kniven beslaglagt som bevis i sagen.

Begge sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi