Nyt fra Nykøbing Sj i politiets døgnrapport

Profilbillede

Nykøbing Sj er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Syrenkæden, Greve (forsøg)
Buskebjærgvej, Kyringe, Ringsted

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Kalundborgvej, Gørlev Sj. (forsøg)
Savværksvej, Nykøbing Sj.

 

Tyveri fra køretøjer:

Assendløsevejen, Viby Sj.
Dalen, Hårlev
Hovedgaden, Borup
Benedikte Alle, Karlslunde

 

Narkokørsel / lov om euforiserende stoffer – Eskebjergvej, Eskebjerg – Kalundborg

Kl. 06.50 tirsdag morgen standsede politiet en personbil, som en 31-årig mand fra Fyn var fører af. Han blev kontrolleret og mistænkt for at være påvirket af narkotika under kørslen, hvilket en narkometertest bestyrkede, idet testen gav udslag for påvirkning af cannabis under kørslen.

Efter en sigtelse for narkokørsel i bilen oplyste den 31-årige, at han var i besiddelse af noget hash, som politiet fandt ved en efterfølgende ransagning på den adresse, hvor han opholdt sig. Ved ransagningen fandt politiet godt tre gram hash, som blev beslaglagt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 31-årige blev tillige kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

 

Narkokørsel – Cementvej, Solrød Strand

Kl. 08.34 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 32-årig mand fra Kastrup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en varebil, efter at en narkometertest havde indikeret, at han var påvirket af både cannabis og kokain.
Den 32-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

 

Målrettet hastighedskontrol – Køgevej, Ringsted

Færdselspolitiet foretog i tidsrummet kl. 10.00 – 11.00 en målrettet kontrol af hastigheden hos de bilister, som kørte ad Køgevej i Ringsted by. Højst tilladte hastighed på vejstrækningen er 50 km/t, men politiet er bekendt med, at bilisterne ofte kører hurtigere end tilladt ud fra andre hastighedsmålinger på strækningen.

I alt fire bilister blev sigtet for at køre hurtigere end tilladt og endda så hurtigt, at de ud over bøden også vil få et klip i kørekortet samt en pligt til at betale et bidrag på 500 kr. til offerfonden.

Resultatet af hastighedskontrollen blev følgende: en 45-årig kvinde fra Vipperød sigtet for at køre 73 km/t, en 52-årig mand fra Sorø kørte 69 km/t, en 19-årig mand fra Brønshøj kørte 72 km/t og en 72-årig mand fra Ringsted blev sigtet for at køre 66 km/t.
Alle sigtede bilister kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne.

 

Narkokørsel – Skamstrupvej, Skamstrup, Mørkøv – Holbæk

Kl. 10.27 anholdt og sigtede politiet en 58-årig mand fra Ruds-Vedby for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Skamstrupvej i sydlig retning.
Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

 

Humanitær eftersøgning – Smedelundsgade, Holbæk

Kl. 11.35 iværksatte politiet en humanitær eftersøgning efter en 17-årig ung mand, der var indlagt på børneafdelingen på Holbæk sygehus. Den unge mand var der sammen med en pædagog fra den institution, hvor han opholdt sig, i anledning af en nødvendig behandling af betydning for hans helbred.

Den 17-årige ønskede umiddelbart ikke at være på sygehuset og så sit snit til at flygte ud ad et vindue, hvilket bekymrede det sundhedsfaglige personale, at han ikke længere var til stede, så han kunne få den nødvendige og livsvigtige behandling.
Flere patruljer ledte efter den 17-årige, som efter ca. 30 minutter blev fundet i god behold på Holbæk station. Han blev herefter bragt retur til sygehuset til fortsat behandling, hvorefter politiets tilstedeværelse i den centrale del af Holbæk blev normaliseret.

 

Kørsel uden førerret mv. – Nylandsvej, Køge

Kl. 12.25 var en patrulje fra den forebyggende afdeling på politistationen i Køge på patrulje i området ved bebyggelsen Søparken på Nylandsvej.
Under patruljering på stisystemerne traf politiet en uindregistreret motorcykel, som 20-årig mand fra Køge kørte på. Endvidere anvendte han heller ikke styrthjelm under kørslen, så den 20-årige blev sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven. Han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne skal afgøres.

 

Brand i mark efter gnist – Åmarken, Jersie, Lille-Skensved – Solrød

Kl. 13.37 fik politiet en underretning om, at brandvæsnet var rykket ud til en markbrand. Branden omfattede et areal på ca. 1.000 kvm., men brandvæsnet havde styr på branden og fik den hurtigt slukket.

Branden var ifølge brandvæsnet oplysninger opstået som følge af en gnist, der var opstået ved brug af værktøj ude på den knastørre mark. Ingen kom til skade ved branden, som politiet ikke undersøgte nærmere ud fra de oplyste omstændigheder.

 

Grundlovsforhør - Udenlandsk erkendte snyd med sin identitet – Ringsted / Køge

Kl. 15.00 henvendte en 27-årig mand fra Litauen sig på politistationen i Køge for at få bilnøglerne til en litauisk bil udleveret. I samme anledning spurgte politiet nærmere ind til mandens identitet ud fra en mistanke om, at han dagen før havde oplyst at være en anden mand fra Litauen. Herefter ville den 27-årige erkende, at han dagen forinden havde snydt politiet med hensyn til sin reelle identitet og oplyst at være en 28-årig mand fra Litauen, som reelt var uskyldig i forhold til en mistanke om narkokørsel i en bil.

Mandag kl. 12.45 havde politiet nemlig fået en anmeldelse om hashrygning i en udenlandsk bil, der blev ført ad Køge Bugt Motorvejen mod syd og videre ad Vestmotorvejen til Ringsted, hvor politiet fik bilen standset. Herefter havde føreren identificeret sig som en 28-årig mand fra Litauen, der som fører af den standsede bil blev sigtet for narkokørsel.

En nærmere kontrol af den 27-åriges personlige forhold viste, at han medio juli 2022 havde fået et indrejseforbud i Danmark og var blevet udvist efter berigelseskriminalitet i Jylland.
Politiet foretog derefter anholdelse af den 27-årige, som blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at udgive sig for en anden mand i strafforfølgende øjemed samt for overtrædelse af sit indrejseforbud i Danmark.

Den 27-årige forblev i politiets varetægt efter afhøring til sagerne og vil onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.

 

Spiritus-/narkokørsel uden førerret – Lykkegårdsvej, Roskilde

Kl. 19.24 blev en 25-årig mand fra Roskilde sigtet for både spirituskørsel og kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som politiet havde standset med henblik på rutinemæssig kontrol på Lykkegårdsvej.

Den 25-årige var lettere påvirket af alkohol og skønnedes også påvirket af kokain under kørslen, så han fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer. Endvidere havde han ikke noget kørekort, som han var i gang med at erhverve sig. Han slap dog ikke for en sigtelse for kørsel uden førerret i personbilen.
Politiet kontakter den 25-årige, når analyseerklæringerne fra blodprøverne foreligger.

 

Fik stjålet E-cigaretter – Jernbanevej, Høng – Kalundborg

Kl. 21.40 anmeldte pårørende til en 14-årig dreng fra lokalområdet, at den 14-årige få minutter havde fået stjålet en lille taske indeholdende 14 E-cigaretter fra Jernbanevej i Høng.
Omstændighederne ved tyveriet var, at den 14-årige efter aftale skulle mødes med nogle andre unge, som var interesserede i at købe dem. Da han viste et eksemplar af E-cigaretterne frem, stjal de mulige købere tasken med E-cigaretter. De løb skyndsomt hen til en bus, hvori det lykkedes dem at flygte fra stedet, uden at den 14-årige kunne få dem standset.

En patrulje kørte hjem til den 14-årige og hans pårørende for at foretage en afhøring af ham omkring de nærmere omstændigheder, så de mulige købere måske kan blive identificerede.
Politiet underrettede efterfølgende de sociale myndigheder i Kalundborg kommune om sagen vedr. tyveriet, men også ud fra en bekymring om den 14-åriges personlige forhold og besiddelse af E-cigaretter.

 

Narkokørsel uden førerret mv. – Godsvej, Greve

Kl. 01.42 sigtede politiet en 42-årig mand fra Holbæk for både kørsel uden førerret og for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil.
Den 42-årige havde ikke generhvervet sit kørekort efter udløbet af en frakendelse i maj måned i år, og mistanken om narkokørsel opstod efter en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af både kokain og methamfetamin i blodet.

Den 42-årige fik efter sigtelserne for overtrædelse af færdselsloven ransaget sin bil, hvori politiet fandt 0,75 gram methamfetamin og 0,43 gram kokain, som blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
Politiet løslod den 42-årige efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

 

Grundlovsforhør – Tyveri af værktøj fra udhus – Greve

Kl. 01.49 foretog politiet anholdelse af to mænd på 31 og 36 år fra Litauen, men hvor den ene havde en tilknytning til Danmark.
En hundepatrulje havde under nattens patruljering i Greve-området fundet en parkeret og efterladt personbil på en parkeringsplads på Mosede Parkvej. Der var tale om en dansk registreret bil, som var ulåst og havde varm motor, hvilket politiet fandt mistænkeligt på det pågældende sted og tidspunkt.

En patruljehund blev sat til at undersøge området nærmere og fik på en nærliggende villavej kontakt til de to mænd, som blev anholdt, da spor efter dem gik ind i fremmede haver.
Ved den fortsatte søgning med patruljehunden fandt den ikke langt fra de to mænd en rygsæk efterladt og gemt i et buskads. Rygsækken viste sig at indeholde diverse nyere værktøj og rundsave.

De to anholdte medvirkede herefter til opklaringen, idet de oplyste at have stjålet værktøjet i rygsækken fra et ulåst skur på en adresse i nærheden. Sporsøgning med patruljehunden bekræftede den oplysning, og ejeren af skuret på Mølleskovvej blev vækket, så det stjålne værktøj kunne leveres retur.

De to anholdte blev bragt til politistationen i Roskilde og afhørt til sagen, inden de onsdag vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde med krav fra anklagemyndighedens side om frihedsberøvelse efter hjemrejselovens bestemmelser.

 

OPFØLGNING

Ransagning hos mistænkt efter indbrud i villa – Møllehusvej, Roskilde

Natten til tirsdag blev en kvinde vækket af larm fra en indbrudstyv i en villa på Møllehusvej i Roskilde. Hun ringede 112, og mens hun talte med alarmcentralen forlod tyven huset. En mand blev set flygte i nordlig retning.

Politihunde blev sat på sporet af den mistænkte indbrudstyv, men sporet stoppede omkring Vestergade. Sagen blev efterforsket, og mistanken blev rettet mod en 51-årig mand fra Roskilde, som bl.a ud fra signalementet passede på den mistænke indbrudstyv.

Tirsdag formiddag ransagede politiet den 51-åriges lejlighed i Roskilde. Han blev ikke truffet hjemme på adressen, men han blev senere afhørt til sagen. På adressen blev ikke fundet nogen genstande, som kunne stamme fra indbruddet på Møllehusvej. Der blev ved ransagningen fundet ca. 18,5 gram amfetamin og 4,38 gram skunk, som den 51-årige blev sigtet for at besidde. Narkoen blev beslaglagt med henblik på konfiskation. Efterforskningen af indbrudssagen fortsætter for at afklare, om den 51-årige også skal sigtes i den sag.
Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi