Psykolog til Familiearbejde

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Familieafdelingen i Odsherred Kommune opnormerer, og søger endnu en psykolog til Familiearbejde

Brænder du for at skabe forandring i udsatte familier?

Er inddragelse af børnene/de unge alfa og omega for dig?

Kan du bringe din psykologfaglighed i spil i en tværfaglig kontekst?

Ser du værdien i at understøtte børn i almene fællesskaber?

Er du uhøjtidelig og kan du skabe positiv energi omkring dig?

Så er du formentlig en af vores nye kolleger i Støtte- og behandlerteamet.

Vi søgte to psykologer og har nu ansat en. Der er således endnu en plads på holdet i vores dygtige team.

Vores modige politikere har besluttet at opnormere vores støtte- og behandlerteam, da vi forventer stigende efterspørgsel i forlængelse af barnets lov, som træder i kraft 1.1.2024. Derudover har vi et ønske om at tilføre vores familiehandlergruppe psykologfaglige kompetencer. Opnormeringen skal ligeledes ses i sammenhæng med, at vores myndighedsområde bliver opnormeret for at styrke den faglige kvalitet. Familieafdelingen tilføres i alt 10 stillinger fordelt på sagsbehandlere, jurist, socialfaglig koordinator og familiebehandlere. Opbakningen fra vores kolleger i de andre afdelinger i kommunen er vi stolte over og forpligtede af. Du kan blive en del af denne spændende rejse med barnets lov og et betydeligt kompetenceløft i rygsækken.

Om opgaverne:

Arbejdsfeltet består af familieorienteret rådgivning, støtte og behandling i forhold til udsatte børn og unge. Vi arbejder med familier, der er udfordrede på flere livsområder, og indsatsen foregår både i vores familiehus i Hørve, i Centeret i Nykøbing og i familiernes eget hjem.

Vi yder Familiebehandling og individuelle forløb til børn og unge jf. servicelovens §11.2, §11.3, §52.3.2, §52.3.3, §54.2 og §71.2. Herunder gruppeforløb f.eks. Skilsmissegruppe for børn, samtalegruppe, Steppings Stones og sorggruppe. Behovet for indsatsen flytter sig med de behov vores børn og familier har.

Et udpluk af de opgaver vi bliver bedt om at løse:

 • Støtte op om forældrenes kompetencer med henblik på at sikre børnenes trivsel.
 • Familiesamtaler, individuelle samtaler og psykoedukation.
 • Afdække og vurdere børnenes trivsel og forældrenes mulighed for at varetage forældre- og omsorgsrollen.
 • Støtte til forældre med anbragte eller hjemgivne børn.
 • Omsætte mål i handleplaner til konkrete behandlingsplaner.
 • Udarbejde statusbeskrivelser og observationsrapporter.
 • Eventuelt fungere som gruppeleder i gruppeforløb for børn, unge eller deres forældre.

Hvem er vi:

Først og fremmest er vi en familieafdeling, hvor vi er glade for hinanden, vores kolleger i andre afdelinger, vores job med en stærk tro på fremtiden. Det er en arbejdsplads hvor det er en værdi, at alle i tillid skal kunne sige og tænke hvad de mener. Vi skal have det sjovt, mens vi løser udfordrende opgaver. Der er stor motivation for at vi i fællesskab kan skabe en moderne, fagligt stærk familieafdeling. På tværs af fagligheder.

I Støtte- og behandlerteamet er vi 13 familiebehandlere og 7 kontaktpersoner og snart to psykologer med forskellig erfaring og kompetencer. Familieafdelingen består derudover af ca. 35 sagsbehandlere fordelt på Modtagelse, Børneteam, Ungeteam og Specialteam, 3 familieplejekonsulenter og 4 administrative medarbejdere. Vi er organiseret i Center for Børn, Unge og Familier sammen med skoler, dagtilbud, PPR, sundhedsplejen, tandplejen, SSP mfl.

Hvem er du:

Vi søger målrettet erfarne psykologer eller talenter med psykologisk baggrund, som brænder for familiearbejdet. Vi ønsker at tilføre vores familiebehandlerkorps en ny faglig dimension. Ingen har alle kompetencer, men mindre kan også gøre det.

Vi forestiller os, at du:

 • er uddannet psykolog gerne med efteruddannelse.
 • har et udpræget tværfagligt mindset
 • har erfaring med at skabe udvikling for børn og familier gennem familieorienterede tilbud.
 • har fyldig viden om børn og unge samt erfaring med at yde rådgivning og behandling.
 • Viden og erfaring om f.eks. børn og familier med voldsproblematikker, spiseforstyrrelser mentaliserings baserede interviews, theraplay, sandplay, traumebehandling, autisme, ADHD, OCD vil være en fordel.
 • har forudsætninger for at arbejde med afsæt i vores teoretiske og metodiske grundlag.
 • er skriftligt velformuleret og systematisk.
 • er indstillet på at have skiftende og fleksible arbejdstider, herunder tidlig morgen og sen eftermiddag/tidlig aften.
 • kan arbejde funderet og fleksibelt i en kommunal virkelighed med forskelligartede opgaver, opdrag og samarbejdsrelationer.
 • har kørekort, da der kan være kørsel i arbejdstiden.

Vi tilbyder:

I Støtte- og behandlerteamet prioriterer vi høj faglighed, udvikling og engagement. Vi vægter en rar kollegial stemning og gør os umage med at have en uhøjtidelig faglig og social samarbejdskultur. Vores teoretiske og metodiske tilgange tager afsæt i narrative, systemiske, løsningsfokuserede, kognitive mentaliserings baserede- og neuroaffektive forståelser og metoder.

 • En dagligdag med plads til sparring, begejstring og humoristisk omgangstone.
 • En introduktionsplan og en mentor
 • Engagerede og fagligt kompetente kollegaer, der vil støtte positivt op omkring håndteringen af de udfordringer, du vil møde som familiebehandler.
 • Gode muligheder for udvikling fagligt og personligt.
 • Ekstern Supervision
 • Fleksibel arbejdstilrettelæggelse.
 • Vi prioriterer den faglige sparring og har en ”2’er ordning” i vores opgaver. Dette sikrer, at vi altid er 2 med kendskab til sagerne, 2´eren kan være aktiv eller bruges til sparring.
 • Vi er et team, som er meget udekørende og selvtilrettelæggende. Stillingen indebærer ”delt tjeneste”, som betyder, at der kan være dage med længere pauser mellem opgaverne samt opgaver i ydertimer. Du skal kunne trives med, at der ikke er en uge, der er ens og der ikke er et fast skema.

Vores arbejdsplads er et hyggeligt center i overskuelige rammer, hvor vi kender hinanden på tværs af enheder. Centeret ligger i Nykøbing Sjælland en times kørsel fra København. Det er også muligt at komme hertil fra Nordsjælland med en færgeforbindelse fra Hundested.

Det praktiske:

 • Stillingen er til besættelse den 1. januar 2024 eller snarest derefter.
 • Arbejdstid: 30-37 timer.
 • Løn- og ansættelse forhandles individuelt ud fra dit fagorganisatoriske tilhørsforhold
 • Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse
 • Ansøgningsfrist torsdag den 14. december og der indkaldes løbende
 • Spørgsmål til stillingen kan rettes til TR Tina Schødts E-MAIL: tihsc@odsherred.dk Mobil: 2223 1629

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odsherred Kommune, Nyvej, 4573 Højby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5953459

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet