Socialjurist til Familieafdelingen 30 timer om ugen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Socialjurist til Familieafdelingen 30 timer om ugen.
Motiveres du af at styrke den juridiske praksis i sagsbehandlernes arbejde i almindelighed og i forhold til barnets lov i særdeleshed?

Trives du med, at sikre professionel klagebehandling og læring i afdelingen ud fra devisen ”Klager er guld”?

Er du parat til at udarbejde børn- og ungeudvalgsoplæg og sikre det konstruktive møde mellem jura socialfaglig praksis?

Kan du stå på ølkassen og formidle ny lovgivning på en let forståelig måde?

Kan du svare ja til ovenstående spørgsmål, er du formentlig vores nye socialjurist.

Vores modige politikere har besluttet at tilføre Familieafdelingen 10 stillinger fordelt på sagsbehandlere, jurist, socialkonsulent og familiebehandlere. Hensigten er at skabe attraktive arbejdspladser og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Opbakningen fra vores kolleger i de andre afdelinger i kommunen er vi taknemmelige for - og føler os forpligtede af. Du kan blive en del af denne spændende rejse mod faglig kvalitet.

På denne baggrund har vi besluttet at oprette en ny stilling som socialjurist.

Om opgaven:

 • Du indgår i socialfaglig/ juridisk sparring med sagsbehandlere og ledere i juridiske spørgsmål, for derigennem at kvalificere kollegaers kompetencer til at kunne træffe fagligt stærke og juridisk korrekte afgørelser
 • Du formidler nyeste lovgivning og principafgørelser om socialområdet til myndighedsafdelingen, og har også et blik på sundheds-, dagtilbuds- og skoleområdet
 • Du udarbejder juridiske notater
 • Du varetager området i forhold til sager vedrørende mellemkommunal refusion
 • Du behandler borgerklager, samt udarbejdelse af redegørelser
 • Du udarbejder indstillinger til børn og ungeudvalget og skaber en arbejdsgang, som sikrer høj faglig kvalitet
 • Du gennemfører sammen med teamlederne kontinuerligt tilsyn med sagsbehandlingen i Familieafdelingen

Flere opgaver vil komme til, i takt med at virkeligheden former sig foran os og vi inddrager dine unikke kompetencer og erfaring.

Hvem er vi:

Først og fremmest er vi en afdeling, hvor vi er glade for hinanden, vores kolleger i andre afdelinger, vores job med en stærk tro på fremtiden. Der er stor motivation for at vi i fællesskab kan skabe en moderne Familieafdeling. I Familieafdelingen har vi de seneste år arbejdet sammen med social- og boligstyrelsens Task Force. Det har øget kvaliteten i sagsbehandlingen og vi skal helt i mål.

Familieafdelingen består af Modtageteamet, Børneteamet, Ungeteamet, Specialteamet, Intern Støtte- og behandlerteamet, administrationen, familieplejekonsulenter og døgninstitutionen Nordstjernen. Vi er pt 80 medarbejdere i afdelingen. Ledelsesteamet består af to myndighedsledere og to tilbudsledere samt en afdelingsleder, der brænder for at lykkes med kerneopgaven sammen med medarbejderne. Der er i øjeblikket optimisme og tro på fremtiden i afdelingen.

Du vil referere til afdelingslederen i Familieafdelingen og får et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam. Derudover vil du få et tæt samarbejde med kommunens juridiske afdeling.

Om dig

Dine værdier er funderet i en transparent, inddragende og tilgængelig tilgang til rollen som jurist, hvor understøttelse af inddragelse og samarbejde med børnene, familien og netværket betragtes som faglig kvalitet. Det er vigtigt for os, at du har mod på at implementere og forankre processer og arbejdsgange, der skal understøtte en stabil og produktiv drift.

Vi forestiller os, at du har en juridisk baggrund. Eventuelt en socialrådgiveruddannelse med en juridisk overbygning.

Herudover lægger vi vægt på at du:

 • har ordentlighed, uhøjtidelighed, humor, samarbejdsfokus og empati som en vigtig del af dit værdisæt
 • kan være synlig og nærværende
 • kan understøtte medarbejderne med fokus på kerneopgaven og borgeren i centrum i tråd med den faglige retning
 • kan bevare ro i en hverdag med komplekse sagsforløb
 • Kan trives i en funktion, hvor du både arbejder selvstændigt og koordinerer tæt med ledelsesteamet

Vi tilbyder:

Et spændende job med variation og en unik mulighed for at understøtte engagerede medarbejdere i vores kerneopgave. Vi har trivsel og arbejdsmiljø højt på dagsordenen og arbejder målrettet med styrket faglighed og prioriterer derfor rum til gensidig sparring og vidensdeling i et tæt samarbejde med andre afdelinger i kommunen og samarbejdspartnere. I Center for Børn, Unge pg Familier har vi et målrettet fokus på, at lykkes tværfagligt og det kommer vi til at lægge mange kræfter i de kommende år.

Vores arbejdsplads er et hyggeligt center i overskuelige rammer, hvor vi kender hinanden på tværs af enheder. Arbejdspladsen ligger i Nykøbing Sjælland en times kørsel fra København. Det er også muligt at komme hertil fra Nordsjælland med en færgeforbindelse fra Hundested. Vi tilbyder mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejde.

Det praktiske:

 • Stillingen er til besættelse den 1. januar 2024
 • Løn- og ansættelse forhandles individuelt ud fra dit fagorganisatoriske tilhørsforhold
 • Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse
 • Ansøgningsfrist søndag den 19. november 2023 og der indkaldes løbende
 • Samtaler forventes afholdt onsdag den 22. november 2023
 • Spørgsmål til stillingen kan rettes til afdelingsleder, Steen Bager på telefon 24 64 33 19

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Odsherred Kommune, Nyvej, 4573 Højby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5941970

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet